Proběhne summit EU-Ukrajina

|

Agenda EU 21.11. – 27.11.

Evropský parlament

Plenární zasedání

Pondělí: Zelená kniha o maloobchodních finančních službách, Výroční zpráva ECB za rok 2015

Na pondělním zasedání bude představena zprávo o Zelené knize o maloobchodních finančních službách, a také zpráva k Výroční zprávě ECB za rok 2015 za přítomnosti prezidenta ECB Mariana Dragiho. Dále bude prezentována krátká zpráva o obranné unii, o využití potenciálu osobní vodní dopravy či zvýšení účinnosti rozvojové spolupráce.

 

Úterý: Situace v Sýrii, přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz

V úterý se na úvod schůze povedou rozpravy nad zprávami o balíčku rozhodnutí k evropskému semestru na rok 2017 či o přístupu daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz. Poslanci budou hlasovat o spolupráci mezi Ukrajinou a Europolem, o zprávě k přístupu daňových orgánů k informacím či o pondělní zprávě k Zelené knize. Dále se zasedání Parlamentu zúčastní Vysoká představitelka pro SZBP, která přednese prohlášení k situaci v Sýrii a ke vztahům EU-Turecko.

 

Středa: Výsledky konference COP 22 v Marakeši, harmonogram zasedání Parlamentu na rok 2018

Na středeční schůzi se budou poslanci zabývat výsledky konference COP 22 v Marakéši.Proběhne hlasování o harmonogramu dílčích zasedání Parlamentu na rok 2018 či o zprávě k návrhu směrnice na snížení emisí některých látek znečišťujících ovzduší. Dále budou poslanci diskutovat o přistoupení EU k Istanbulské úmluvě o provenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí.  

 

Čtvrtek: Situace v Bělorusku, Istanbulská úmluva o prevenci a potírání násilí vůči ženám

Na úvod čtvrtečního zasedání budou poslanci debatovat o zprávě k činnosti evropského veřejného ochránce práv za rok 2015. Poslanci budou také hlasovat o návrhu usnesení k situaci v Sýrii a v Bělorusku, ke vztahům EU-Turecko a o přistoupení k Istanbulské úmluvě.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbory

Výbor pro zahraniční bude hlasovat o provádění společné zahraniční a bezpečností politiky

Poslanci budou na mimořádné schůzi 24.11. hlasovat o přijetí změn k provádění společné zahraniční a obranné politiky.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro rozpočet se bude zabývat uvolněním finančních prostředků z některých fondů EU

Na zasedání výboru 24.11. se budou poslanci zabývat uvolněním prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci pro Španělsko a o uvolnění financí z Fondu silidarity za účelem poskytnutí pomoci Německu.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova se setká s komisařem pro zemědělství

Na mimořádné společné schůzi výboru s výborem pro životní prostředí a s výborem pro průmysl 21.11. proběhne výměna názorů s komisařem pro zemědělství a rozvoj venkova Philem Hoganem o provádění strategie EU v oblasti lesnictví.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci se bude zabývat Evropskou agenturou pro azyl

Na zasedání výboru 24.11. se budou poslanci zabývat návrhy a připomínkami k návrhu nařízení o Agentuře EU pro azyl. Dále se budou poslanci zabývat návrhy na koordinaci právních předpisů k poskytování audiovizuálních mediálních služeb.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu bude diskutovat s francouzskou ministryní pro životní prostředí

Na mimořádné schůzi výboru 24.11. proběhne slyšení francouzská ministryně pro životního prostředí, energetiku a moře, paní Ségolène Royal.

Zdroj: Evropský parlament

 

Rada

Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport

Ministři na schůzi 21.-22.11.budou projednat a přijmout závěry k novým přístupů v práci s mládeží. Rovněž projednají úlohu mladých Evropanů v moderní Evropské unii. Rada přijme usnesení o nové agendě dovedností a přijme závěry o předcházení radikalizaci vedoucí k násilnému extremismu.Očekává se, že Rada přijme obecný přístup k rozhodnutí, jímž se vyhlašuje Evropský rok kulturního dědictví. Rada se pravděpodobně také dohodne na rozhodnutí ohledně evropských hlavních měst kultury pro roky 2020 až 2033.

Zdroj: Rada

 

Summit EU-Ukrajina

Dne 24. 11. proběhne pod záštitou předsedy Evropské rady Donalda Tuska summit EU–Ukrajina. Vedoucí představitelé budou jednat o vztazích EU a Ukrajiny. Představitelé se budou také bavit o tématech jako uvolnění vízového režimu, provádění minských dohod, program reforem a protikorupčních opatření na Ukrajině.

Zdroj: Rada

 

Přejít na diskusi