Evropská rada se bude zabývat migrací, bezpečností i ekonomikou

|

Agenda EU 12.12. – 18.12.

Evropský parlament

Plenární zasedání

Pondělí: zpráva o stavu základních práv v EU v roce 2015

Na pondělním zasedání budou představeny  zprávy o stavu základních práv v Evropské unii v roce 2015, a o nástrojích SZP určených ke snížení kolísavosti cen na zemědělských trzích. Proběhne rozprava o soudržné politice EU pro kulturní a kreativní odvětví.

Úterý: zhodnocení slovenského předsednictví v Radě

V úterý bude Parlamentu Komisí představen balíček opatření k energetické unii. Poslanci budou  také hlasovat o zprávě o celkové revizi jednacího řádu Evropského parlamentu. Proběhne rozprava o slovenském předsednictví v Radě, dále také o otázkách zahraniční politiky za přítomnosti místopředsedkyně Komise.

Středa: Železniční balíček a strategie pro letectví

Na středečním zasedání budou poslanci informování Radou a Komisí o přípravách zasedání Evropské rady, která se uskuteční 15. 12. Parlament bude hlasovat o zprávě k návrhu nařízení  o insolvenčních řízeních a insolvenčních správcích, o dohodě o operativní a strategické spolupráci mezi Gruzií a Europolem, a o dohodě mezi EU a Norskem o vzájemném přístupu k rybolovu ve Skagerraku. Proběhne také společná rozprava o Železničním balíčku a o Strategii pro evropské letectví.

Čtvrtek: diskuse o porušování lidských práv, demokracie a právního státu

Na čtvrteční schůzi se bude konat rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu a zároveň budou poslanci hlasovat o návrhy usnesení k tomuto bodu. Hlasování proběhne také o dokumentech u nichž byla ukončena rozprava a o návrhu usnesení k mezinárodní dohodě o letecké dopravě.

 

Výbory

Výbor pro zahraniční věci bude diskutovat s laureátkami Sacharovovy ceny

Výbor se sejde 12. 12. k mimořádné schůzi spolu s výborem pro rozvoj a podvýborem pro lidská práva k debatě s laureátkami Sacharovovy ceny za rok 2016, kterými jsou Nádija Murádová a Lamjá Hadží Bašárová.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro hospodářství a měnu se bude zabývat hospodářskou situací

Schůze výboru 12.12. se bude účastnit i výbor pro zaměstnanost a sociální věci, aby debatovali o hospodářské situaci a o roční analýze růstu se zástupci Komise Valdisem Dombrovskisem, místopředsedou a komisařem pro euro a sociální dialog,  Pierrem Moscovicim, komisařem pro hospodářské a finanční záležitosti a  Marianne Thyssenovou, komisařkou pro zaměstnanost.

 
 

Rada

Rada pro zemědělství a rybolov se bude zabývat rybolovnými právy pro rok 2017

Ministři se na zasedání 12.-13. 12. budou zabývat rybolovnými právy pro rok 2017 pro hlavní populace ve vodách Unie a v některých vodách mimo Unii. Rada možná přijme závěry o posílení postavení zemědělců v dodavatelském řetězci a v boji proti nekalým obchodním praktikám. Na programu jednání jsou rovněž otázky ekologické produkce a zemědělství a změny klimatu.

Zdroj: Rada

Rada pro obecné záležitosti přijme společné prohlášení k unijním prioritám pro rok 2017

Ministři na zasedání 13.12. dokončí přípravy zasedání Evropské rady, které se bude konat dne 15. 12.. Slovenské předsednictví podá členským státům informace o aktuálním stavu přezkumu víceletého finančního rámce na roky 2014–2020 v polovině období. Ministři budou vyzváni ke schválení společného prohlášení Rady, Evropského parlamentu a Komise, které stanoví hlavní unijní priority na rok 2017. Komise by měla Radu informovat o balíčku roční analýzy růstu na rok 2017, který zahajuje evropský semestr.

Zdroj: Rada

 

Evropská rada

Evropská rada se bude 15. 12. zabývat nejnaléhavějšími otázkami, k nimž patří migrace, bezpečnost, ekonomika a situace mladých lidí a také vnější vztahy.  V oblasti migrace se vrcholní představitelé zemí budou zabývat prováděním prohlášení EU a Turecka a budou také  jednat o reformě společného evropského azylového systému. Evropská rada se bude rovněž zabývat posilováním spolupráce EU v oblasti vnější bezpečnosti a obrany. Evropská rada bude také diskutovat o konfliktu v Sýrii a situaci v Nizozemsku v souvislosti s dohodou o přidružení mezi EU a Ukrajinou.

Zdroj: Rada

 

Přejít na diskusi