EU připravuje bezplatné internetové připojení

|

Rada 2. 12. 2016 přijala částečný obecný přístup k návrhu, který má podporovat bezplatný internet v místních komunitách prostřednictvím programu financovaného Unií, označovaný jako „WiFi4EU“. 

WiFi4EU

Návrh nařízení předložila Komise v září 2016 v rámci tzv. balíku o připojení. Komise navrhla novou iniciativu, která by umožnila všem zainteresovaným místním orgánům nabídnout občanům bezplatné bezdrátové připojení (např. uvnitř a v blízkosti veřejných budov, zdravotních středisek, parků nebo náměstí). EU má financovat zřizování místních bezdrátových přístupových bodů a příjemce této finanční podpory zabezpečit vlastní službu. Bezplatnou síť mají občané snadno rozpoznat prostřednictvím označení WiFi4EU.

Tento nový systém veřejných poukázek s počátečním rozpočtem ve výši 120 mil. € může potenciálně zajistit propojení tisíců veřejných prostorů, a vytvořit tak 40 až 50 mil. připojení k bezdrátové síti denně.

Díky tomuto bezplatnému místnímu připojení by měli mít příležitost k využití výhod vysokorychlostního širokopásmového internetu i lidé, kteří jinak mohou mít s přístupem k internetu potíže, například nezaměstnaní nebo starší lidé. WiFi4EU má podporovat digitální místní služby typu eGovernment a zvýšit zájem občanů o připojení k internetu a využívání on-line služeb. Podle směrnice o elektronickém obchodu by místní orgány, které tyto služby nabídnou svým občanům, nebyly odpovědné za obsah, který přenášejí.

Podpora pro veřejný sektor

Finanční podporu by měli moci získat tzv. subjekty veřejného sektoru, jak jsou vymezeny ve směrnici o přístupnosti veřejných webových stránek a mobilních aplikací. Pro získání finančních prostředků by poskytovatelé WiFi měli zajistit alespoň vysokorychlostní připojení (nad 30 Mbps) a po jeho zřízení by měly být schopni pokrývat jeho provozní náklady. Aby se zabránilo negativním dopadům na hospodářskou soutěž a soukromé investice, mělo by být možné podporu poskytnout pouze na projekty, které nezdvojují již existující soukromá či veřejná internetová připojení.

Peníze na tento program má poskytnout Nástroj pro propojení Evropy. K pokrytí až 100 % přípustných nákladů mají využívány jednoduché nástroje financování, jako jsou poukázky. Finanční prostředky mají být přidělovány geograficky vyváženým způsobem v celé EU a podle pořadí, v jakém se zájemci přihlásí. Počet místních komunit, které budou moci tohoto programu využít, bude záviset na jeho konečném rozpočtu.

Finanční prostředky určené na instalaci místních bezdrátových přístupových bodů by měly být k dispozici co nejrychleji po přijetí tohoto systému Parlamentem a členskými státy. Do roku 2020 by tohoto nového projektu mělo využívat minimálně 6-8 tis. místních komunit.

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) No 1316/2013 and (EU) No 283/2014 as regards the promotion of Internet connectivity in local communities (COM(2016)589)

Přejít na diskusi