Výbory se scházejí kvůli evropskému rozpočtu

|

Agenda EU od 29. 8. do 4. 9.

Evropský parlament

Výbory

Výbor pro rozvoj se bude zabývat partnerstvím EU – AKP

Na zasedání výboru 31. 8. a 1. 9. budou poslanci hlasovat o přijetí zprávy o budoucnosti partnerství mezi EU a zeměmi AKP po roce 2020 či o stanovisku k připravovanému rozpočtu EU na příští rok. Zabývat se budou dále evaluací přínosu dohody z Cotonou, se zástupci Komise budou debatovat o akčním plánu na redukci nebezpečí přírodních katastrof. Projednána bude také výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky.

Zdroj: Evropský parlament

 

Rozpočtový výbor bude jednat o rozpočtu EU na příští rok

Ve středu 31. 8. budou poslanci projednávat stanoviska ostatních výborů k připravované zprávě o souhrnném rozpočtu EU na rok 2017, v této souvislosti bude prezentován rovněž postoj Rady. Výbor bude dále jednat o stanoviscích k možné reformě institucionálního uspořádání EU či o Evropské obranné unii. Hlasovat se bude o přijetí stanoviska ke zprávě o posouzení činnosti Fondu solidarity Evropské unie.

Zdroj: Evropský parlament

 

Hospodářský a měnový výbor bude hlasovat o stanovisku k rozpočtu na rok 2017

Poslanci výboru se budou na zasedání 31. 8. a 1. 9. zabývat stanovisky ostatních výborů k rozpočtu EU na rok 2017, na jejichž základě budou posléze hlasovat o přijeté vlastního stanoviska. Na programu je rovněž projednání pozměňovacích návrhů ke zprávě o zelené knize o maloobchodních finančních službách a dvě veřejná slyšení na téma monetárních a hospodářských dopadů ekonomického rozvoje v Číně a jednotného systému daně z přidané hodnoty.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch se bude zabývat efektivitou EFSI

Poslanci se boudou ve čtvrtek 1. 9. zabývat návrhy stanovisek ke zprávám o implementaci směrnice o rovném přístupu ke zboží a službám a o evaluaci efektivnosti investic Evropského strukturálního a investičního fondu. Hlasovat se bude o přijetí stanoviska k rozpočtu EU na příští rok, stanoviska k evropské strategii pro zkapalněný zemní plyn a skladování zemního plynu a o přijetí doporučení pro druhé čtení navrhované směrnice o technických požadavcích pro vnitrozemská plavidla.

Zdroj: Evropský parlament

 

Volatilita cen zemědělských komodit na Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova

Na schůzi 30. 8. budou poslanci výboru hlasovat o přijetí stanoviska k rozpočtu EU na příští rok. Zabývat se budou dále nástroji společné zemědělské politiky pro redukci volatility cen zemědělských produktů či výroční zprávou o politikách EU v oblasti hospodářské soutěže.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro rybolov se bude zabývat vlivem mezinárodních dohod na zaměstnanost

Poslancům výboru bude 31. 8.předložena studie o vlivu dohod o partnerství v oblasti rybolovu na zaměstnanost v EU. Hlasovat se bude o přijetí stanoviska k rozpočtu EU na příští rok.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro občanské svobody se bude zabývat mezinárodní ochranou uprchlíků

Tématem mimořádného zasedání výboru 31. 8. bude hlasování o stanovisku k připravovanému rozpočtu na příští rok. Zástupci Komise budou členům výboru prezentovat nové návrhy v oblasti udělování mezinárodní ochrany a nejnovější údaje o pokroku při relokaci a přesidlování uprchlíků.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro práva žen bude hodnotit situaci v oblasti základních práv

Na programu schůze výboru ve čtvrtek 1. 9. je hlasování o stanovisku k rozpočtu na příští rok a o stanovisku ke zprávě výboru LIBE o situaci v oblasti základních práv v Evropské unii v roce 2015. Ministr práce Slovenské republiky Ján Richter představí členům výboru priority slovenského předsednictví na příštího půl roku. Poslanci dále projednají pracovní dokument o podpoře rovnosti pohlaví v oblasti duševního zdraví a klinického výzkumu.

Zdroj: Evropský parlament

 

Slyšení před Výborem pro měření emisí

Na slyšení před poslanci výboru v úterý 30. 8. jsou pozvání Peter Lakin ze skupiny Faurecia a bývalý eurokomisař Günter Verheugen.

Zdroj: Evropský parlament

 

 

Přejít na diskusi