Vstoupit na území EU by nemělo být tak snadné

|

Komise 16. listopadu 2016 předložila návrh na zřízení systému EU pro cestovní informace a povolení (ETIAS) s cílem zesílit bezpečnostní kontroly cestujících, na které se nevztahuje vízová povinnost.

Posilování bezpečnosti

Otázky bezpečnosti jsou pro současnou Komisi stěžejní a během svého funkčního období navrhla již řadu kroků. V dubnu 2015 byl představen Evropský program pro bezpečnoststanovující hlavní kroky k zajištění účinné reakce EU na terorismus a bezpečnostní hrozby v Evropské unii v období 2015–2020. Program byl postupně naplňovat prostřednictvím legislativních aktů a nových iniciativ – v listopadu 2015 navrhla Komise revizi směrnice o střelných zbraních, po které následoval v prosinci 2015 akční plán proti střelným zbraním a výbušninám. V prosinci 2015 přijala Komise novou směrnici o boji proti terorismu a v únoru 2016 zveřejnila zvláštní akční plán pro zesílení boje proti financování terorismu. V dubnu 2016 navrhla Komise vytvoření systému vstupu/výstupu a vydala sdělení, které má položit základy účinné a skutečné bezpečnostní unie. V září 2016 byl dále schválen jednotný certifikační systém EU pro bezpečnostní zařízení letišť. V září 2016 bylo také přestaveno sdělení Posilování bezpečnosti ve světě mobility deklarující potřebu zjednodušení legálního vstupu osobám bez vízové povinnosti do schengenského prostoru. Vznik ETIAS deklaroval rovněž Jean-Claude Juncker ve svém projevu o stavu Unie a pojí se také s prioritami Bratislavského plánu.

ETIAS

ETIAS by měl být systém, na základě něhož by cizinci dostali povolení ke vstupu na území EU. Nejedná se ovšem o vízum, ale o mírnější režim pro návštěvníky mimo EU, kteří víza nepotřebují. Státní příslušníci zemí, s nimiž má Unie bezvízový styk, budou stále moci cestovat bez víz, ale před cestou do schengenského prostoru budou mít nejspíše povinnost získat cestovní povolení. Registrace osob vstupujících na území EU by měla pomoci identifikovat prostřednictvím poskytnutých údajů potencionálně nebezpečné osoby. Osobám bez vízové povinnosti by měl dle Komise ETIAS přinést sice vetší byrokratickou zátěž, ale na druhé straně by jim jasně deklarovat, že budou moci vstoupit do schengenského prostoru.

Rozhodnutí, zda osoba bude moci do EU vstoupit či nikoliv, by měl řešit automatizovaný systém předběžné kontroly. Konečné rozhodnutí o udělení nebo zamítnutí vstupu by nicméně měla vždy přijmout státní pohraniční stráž.

ETIAS by měla spravovat Evropská pohraniční a pobřežní stráž, která vznikla v říjnu 2016, v úzké spolupráci s příslušnými orgány členských států a Europolem.

Návrh předpokládá, že by systém měl:

  • ověřovat informace předkládané státními příslušníky třetích zemí, na něž se nevztahuje vízová povinnost, prostřednictvím internetové aplikace ještě před cestou na vnější hranice EU. Cílem je posoudit, zda daná osoba představuje riziko z hlediska nelegální migrace, bezpečnosti nebo veřejného zdraví (jde např. o údaje o totožnosti, cestovním dokladu a bydlišti nebo kontaktní údaje);
  • automaticky zpracovat každou žádost podanou prostřednictvím internetových stránek nebo mobilní aplikace a zkontrolovat ji v ostatních informačních systémech EU (jako je SIS, VIS, databáze Europolu a databáze Interpolu, systém vstupu/výstupu, Eurodac, ECRIS) a podle zvláštního seznamu ETIAS (vedeného Europolem), a to na základě cílených, přiměřených a jasně vymezených kontrolních pravidel, aby se zjistilo, zda existují skutkové poznatky nebo opodstatněné důvody k vydání nebo zamítnutí cestovního povolení,
  • vydávat cestovní povolení – nebude-li nalezen žádný záznam nebo prvek vyžadující další analýzu, mělo by cestovní povolení být vydáno automaticky během několika minut po podání žádosti.

Komise přislíbila, že by získání povolení nemělo být složité, zdlouhavé a drahé (5 € pouze žadatelé starší 18 let). Povolení by mělo platit 5 let a lze jej srovnat se systémem ESTA, jenž funguje v USA a který monitoruje osoby vstupující na jejich území.

Instituce EU by měly návrh projednat a vyjádřit se k němu

 

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) and amending Regulations (EU) No 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 and (EU) 2016/1624 (COM(2016)731)

Přejít na diskusi