Slovensko přebírá předsednictví

|

Agenda EU od 4. 7 do 10. 7.

Evropský parlament

Plenární zasedání

Pondělí: Sociální začleňování uprchlíků

Na pondělním zasedání budou předneseny zprávy o návrhu nařízení na emisní limity pro spalovací motory nesilničních pojízdných strojů, o sociálním začleňování uprchlíků či o nové strategii pro obchod a investice.

Zdroj: Evropský parlament

 

Úterý: Hodnocení následků Brexitu

V úterý budou nejprve zástupci Rady a Komise bilancovat výsledky právě skončeného nizozemského předsednictví a také závěry Evropské rady z 28. a 29. 6., která se zabývala výsledky britského referenda o vystoupení z Unie. Po hlasování o jmenování nového člena účetního dvora Leo Brincata a o doporučení parlamentu k dohodě o bezvízovém styku mezi Peru a EU (pro krátkodobé pobyty) bude následovat další společné prohlášení Rady a Komise, tentokrát zabývající se stavem právního státu v Polsku. Rozprava se povede dále nad zprávou o Evropské pohraniční a pobřežní stráži či o doporučení EP Radě k 71. zasedání Valného shromáždění OSN.

Zdroj: Evropský parlament

 

Středa: Slovenské předsednictví představuje své priority

Jednání bude zahájeno představením priorit slovenského předsednictví na následujícího půl roku a prohlášením Komise ke stavu přípravy pracovního programu Komise na příští rok. Hlasovat se bude o zprávách k vytvoření Evropské agentury pro námořní bezpečnost a Evropské pobřežní a pohraniční stráže. V rozpravách se poslanci budou zabývat parlamentním příspěvkem k chystanému návrhu na revizi víceletého finančního rámce a činností výboru TAXE2.

Zdroj: Evropský parlament

 

Čtvrtek: necelní překážky na vnitřním trhu

Poslanci budou debatovat o necelních překážkách pro vývozce potravin na vnitřním trhu EU a o zprávě o provádění úmluv OSN o právech osob s postižením. Hlasovat se bude o návrzích zpráv, debatovaných v předchozích dnech.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbory

Rozpočtový výbor projedná stanoviska k rozpočtu EU na rok 2017

Na mimořádném zasedání výboru v pondělí 4. 7. budou poslanci debatovat o stanoviscích ostatních výborů k přípravě rozpočtu EU na rok 2017.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku se bude zabývat mobilními službami

Na schůzi 4. 7. budou poslanci výboru jednat o zprávě o využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii, podporující uvolnění pásma 700 MHz pro mobilní služby, či o návrhu Komise na zavedení mechanismu vzájemné výměny informací o mezivládních dohodách a nezávazných nástrojích mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky. Projednávat se bude také stanovisko ke zprávě výboru pro právní záležitosti o poskytování přeshraničních služeb v digitální oblasti.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro občanské svobody

Poslanci budou na mimořádné schůzi 4. 7. hlasovat o znění návrhu, dohodnutého během interinstitucionálních jednání, týkající se vytvoření Evropské pobřežní a pohraniční stráže. Hlasovat budou také o přijetí návrhu zprávy a následném stanovisku k zahájení interinstitucionálních jednání, zabývající se návrhy Komise v boji proti terorismu. Projednávat se bude zpráva ke zrušení vízové povinnosti mezi EU a Gruzií.

Zdroj: Evropský parlament

Přejít na diskusi