Evropský parlament bude volit nového předsed

|

 

Agenda EU 16.1. – 22.1.

Evropský parlament

Plenární zasedání

Pondělí: oznámení kandidátů na předsedu EP

Na úvod plenárního zasedání budou oznámeni kandidáti na volbu do funkce předsedy Evropského parlamentu.

 

Úterý: volba předsedy EP

V úterý budou krátce představeni kandidáti na funkci předsedy Evropského parlamentu a rovněž proběhne první kolo volby předsedy Evropského parlamentu.

 

Středa: volba místopředsedů EP a program maltského předsednictví v Radě

Na středečním zasedání proběhne volba místopředsedů a kvestorů Evropského parlamentu. Poslanci budou dále také hlasovat o počtu složení stálých výborů a proběhne jmenování členů výborů.  Poslanci budou debatovat o programu maltského předsednictví Rady či o aktuálním stavu jednání o dani z finančních trasakcí. Dále budou poslanci seznámeni se Závěry zasedání Evropské rady  ze dne 15. prosince 2016. Poslancům bude rovněž představena zpráva “Logistika v EU a multimodální doprava v nových koridorech transevropské dopravní sítě TEN-T”.

 

Čtvrtek: evropský pilíř sociálních práv a dohoda o stabilizaci a přidružení mezi EU a Kosovem

Na úvod čtvrtečního zasedání budou poslanci debatovat o zprávě o evropském pilíři sociálních práv, a o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu v  Indonésii, Středoafrické republice a Burundi. Poslanci budou hlasovat o návrzích usnesení týkajících se rozprav z předchozího dne či o dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Kosovem nebo o dohodě o pokračování činnosti Mezinárodního střediska pro vědu a techniku.

Zdroj: Evropský parlament

 

Rada

Rada pro zahraniční věci se bude zabývat Sýrií

Ministři na schůzi 16.1. budou projednat vývoj situace v Sýrii a o úloze EU při podpoře úplného příměří a skutečné politické transformace v Sýrii pod záštitou OSN. Ministři budou také debatovat o mírovém procesu na Blízkém východě v návaznosti na přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN. Ministři si vymění názory ohledně výhledu na první část roku 2017.

Zdroj: Rada

 

Přejít na diskusi