Rozpočet na rok 2017 na plenárním zasedání

|

Agenda EU 24.10. – 30.10.

 

Evropský parlament

Plenární zasedání

Pondělí: Strategie EU vůči Íránu, sjednocení kontroly rybolovu

Na pondělním zasedání budou představeny  zprávy na téma právního rámec Unie o porušení celních předpisů a sankcí, strategie EU vůči Íránu po jaderné dohodě, sjednocení kontroly rybolovu v Evropě nebo zpráva o zlepšování propojení a přístupnosti dopravní infrastruktury ve střední a východní Evropě.

Úterý: zbaveni poslanecké imunity Jean-Marie Le Pen, rozpočet pro rok 2017

V úterý se bude hlasovat o dohodě mezi EU a Čínou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele diplomatických pasů, také o žádosti, aby byl Jean-Marie Le Pen zbaven imunity či  o zprávách, které byly představeny předchozí den. Poslanci povedou rozpravu  o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016, o zprávě Komise o vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva či  zprávě týkající se postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017.

Středa: výroční zpráva Účetního dvora za rok 2015, situace v Mosulu

Na středečním zasedání budou poslancům představeny závěry Evropské rady konané 20.10.-21.10. Z účasti předsedy Účetního dvora pana Klause-Heinera Lehneho bude představena výroční zpráva Účetního dvora za rok 2015.  Poslanci budou také diskutovat o politikách a opatřeních  EU na ochranu dětí v souvislosti s migrací. Poslanci se budou také zabývat situací v Mosulu.  Proběhne hlasování o souhrnném rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017.  Uskuteční se společná rozprava o Absolutoriu za rok 2014.

Čtvrtek:

Na čtvrteční schůzi se budou poslanci mimo jiné zabývat střídáním letního a zimního času. Budou také jednat o zpráva o posouzení strategie EU pro mládež za období 2013–2015 či o zpráva o zlepšení tvorby pracovních míst ve venkovských oblastech prostřednictvím SZP Hlasovat budou poslanci o situaci v Mosulu či o jaderné bezpečnosti a nešíření jaderných zbraní, nebo o Absolutoriu za rok 2014, které bude projednáváno na středeční schůzi.

 

Výbory

Výbor pro zahraniční věci bude hlasovat o dohodě s Uzbekistánem

Poslanci budou na mimořádné schůzi výboru 24.10. hlasovat o zprávě o provádění společné bezpečnostní a obranné politice a o rozšíření bilaterální dohody s Uzbekistánem o obchodu s textiliemi.

 

Výbor pro rozpočet bude hlasovat o revizi jednacího řádu Parlamentu

Na mimořádném zasedání výboru 24.10. budou poslanci hlasovat o zprávě o přezkum víceletého finančního rámce v polovině období a o všeobecné revizi jednacího řádu Parlamentu. Na výboru také proběhne výměna názorů s Komisí o finančních pravidlech vztahujících se na souhrnný rozpočet Unie.

 
 

Přejít na diskusi