Snižování roamingu

|

Rada 2. 12. 2016 přijala obecný přístup k novým pravidlům pro velkoobchodní trhy s roamingem v EU, čímž připravila půdu pro zrušení roamingových poplatků pro spotřebitele v roce 2017.

Stanovení limitů

Návrh nařízení má stanovit limity, pokud jde o částky, které si operátoři mohou vzájemně účtovat za používání svých sítí pro poskytování roamingových služeb. Tyto cenové stropy se vztahují na hlasová volání, SMS zprávy a používání dat. Cílem je stanovit stropy na takové úrovni, která přispěje k udržitelnosti zrušení roamingových poplatků v celé EU, přestože se používání mobilních služeb, cestovní zvyklosti a cenové úrovně v jednotlivých členských státech značně liší. Aby tohoto cíle mohlo být dosaženo, jsou nová pravidla zaměřena na zachování pobídek pro investice do sítí a zabránění narušení hospodářské soutěže na domácích i navštívených trzích.

Velkoobchodní cenový strop pro data je v tomto přezkumu klíčovým prvkem. Používání dat v mobilních zařízeních se v posledních letech exponenciálně zvýšilo a očekává se, že bude i nadále prudce růst. Má se za to, že zrušení roamingových poplatků povede k podobnému vývoji i u objemu dat využívaných v zahraničí. Návrh již byl projednán na půdě Parlamentu ve výboru ITRE.

Postupné snižování stropů

Pokud jde o cenové stropy pro data, mělo by docházet k jejich postupnému snižování – maximální poplatek bude v polovině roku 2017 činit 0,01 € za megabyte a postupně klesne na 0,005 € za megabyte v polovině roku 2021.

Snižující se cenové stropy jsou odrazem očekávání, že náklady na poskytování velkoobchodních roamingových služeb budou v následujících letech klesat.

V případě telefonických hovorů by maximální příplatek činil 0,0353 € za minutu a u textových zpráv pak 0,01 € za zprávu.

Obecný přístup obsahuje nový mechanismus na velkoobchodní úrovni, který má zajistit udržitelnost za výjimečných okolností. Pokud operátoři nejsou schopni pokrýt své náklady, mohou požádat svůj vnitrostátní regulační orgán o povolení účtovat ke stanoveným stropům příplatek. Avšak i v případě výjimečného účtování příplatku nesmí celkový velkoobchodní poplatek za data přesáhnout 0,0085 € za megabyte.

Komise by měla mít povinnost podat každé 2 roky zprávu o tom, jak probíhá uplatňování pravidel, a v případě potřeby navrhnout nová pravidla.

Zrušení od června 2016

Reforma musí být zavedena do praxe k 15. 6. 2017 tak, aby roamingové poplatky mohly být zrušeny v souladu s nařízením o roamingu z minulého roku. Proto slovenské předsednictví zahájilo v prosinci trialog s EP. Oba orgány se musí nejdříve dohodnout na konečném znění, až poté lze předpis přijmout.

Přejít na diskusi