Rada ministrů zahraničí bude diskutovat o bezpečnosti s generálním tajemníkem NATO

|

 

Agenda EU 14.11. – 20.11.

Evropský parlament

Výbory

Výbor pro zahraniční věci se bude zabývat obchodní dohodou mezi EU a Kanadou

Na úvod zasedání výboru 14.11. proběhne veřejné slyšení na téma „Zahraniční politika EU v oblasti Sahelu“. Dále bude výbor projednávat návrh stanoviska  k uzavření dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi EU a Kanadou. Na schůzi se také uskuteční volba 4. místopředsedy.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci bude pořádat slyšení na téma znovuusidlování v EU

Na schůzi 14.11. se bude konat slyšení na téma „Rámec EU pro znovuusídlení“. Dále na zasedání vystoupí právní služby EP k rozsudku Evropského soudního dvora ze dne 22. září 2016 k žalobě na neplatnost, mezi Radou a Parlamentem.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu bude diskutovat s bývalými zástupci Komise

Na schůzi 14.11. proběhne slyšení se dvěma bývalými zástupci Komise, s panem Karlem Falkenbergem, bývalým generálním ředitelem GŘ ENV, a s panem Danielem Callejou y Crespo, bývalým generálním ředitelem GŘ GROW.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky se setká s držitelem Nobelovy ceny za ekonomii

Na úvod zasedání 14.11. se uskuteční veřejné slyšení na téma „Boj proti praní peněz a daňovým únikům: kdo zajišťuje dodržování pravidel a vymáhá je?“. Na setkání poslanců 16.11. proběhne výměna názorů s profesorem Josephem E. Stiglitzem, držitelem Nobelovy pamětní ceny za ekonomii.

Zdroj: Evropský parlament

 

Rada

Rada pro zahraniční věci bude diskutovat o Východním partnerství a spolupráci EU a NATO

Ministři zahraničních věcí na setkání 14.-15.11. budou diskutovat o nejnovějším vývoji v Turecku. Dále budou projednávat dvoustranné a vícestranné dohody se šesti zeměmi Východního partnerství, a také budou diskutovat o budoucnosti Východního partnerství a určí možné cíle, kterých by mělo být dosaženo v roce 2017. Vysoká představitelka bude informovat ministry o spolupráci s klíčovými partnery vyvíjeném v Sýrii. Proběhne také společné zasedání ministrů zahraničních věcí a ministrů obrany, na kterém se ministři zaměří na prováděcí plán v oblasti bezpečnosti a obrany v rámci globální strategie EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku. Rada se bude také věnovat spolupráci EU a NATO, za účasti generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga.

Zdroj: Rada

 

Rada pro zemědělství a rybolov bude projednávat rybolovné práva na rok 2017 a 2018

Ministři zemědělství se na zasedání 14.-15.11. se budou zabývat rybolovnými právy pro rok 2017 a 2018 pro některé hlubinné populace ryb. Během pracovního oběda ministři projednají společnou zemědělskou politiku po roce 2020.

Zdroj: Rada

 

Rada pro obecné záležitosti začne připravovat prosincovou Evropskou radu

Na úvod zasedání Rady 15.-16.11. budou ministři předsednictvem informování o aktuálním stavu přezkumu víceletého finančního rámce EU (2014–2020) v polovině období. Rada také zahájí přípravy prosincového zasedání Evropské rady. Na zasedání proběhne vyhodnocení mechanismus v oblasti právního státu, který byl vytvořen v roce 2014. Ministři si rovněž vyslechnou prezentaci slovenského a nadcházejícího maltského předsednictví týkající se plánu evropského semestru 2017. Zasedání Rady 16. 11. bude věnováno politice soudržnosti, kde ministři projednají výsledky a nové prvky politiky soudržnosti a evropských strukturálních a investičních fondů.

Zdroj: Rada

 

Rada pro hospodářské a finanční věci se bude věnovat rozpočtu na rok 2017

Ministři se na schůzi 16.11. budou věnovat přípravě jednání s Evropským parlamentem o rozpočtu EU na rok 2017, které se uskuteční na zasedání dohodovacího výboru téhož dne.

Zdroj: Rada

 

Rada pro spravedlnost a vnitřní věci se zaměří na bezpečnostní otázky

Ministři se na schůzi 18.11. zaměří především na bezpečnostní otázky.

Zdroj: Rada

 

Evropská komise

Evropská komise

Evropská komise 17.11. přijme měsíční balíček porušení legislativy. Toto rozhodnutí usiluje o vymáhání právních předpisů EU v celé Evropě tak, aby občané a podniky mohli plně využívat výhod vnitřního trhu.

Zdroj: Komise

 

Evropská komise pořádá výroční kolokvium k základním právům

Výroční kolokvium k základním právům se uskuteční 17.-18.11. a bude zaměřeno na pluralitu médií v demokratické společnosti. Místo předseda komise Timmermans a komisařka Jourová budou diskutovat s celou řadou odborníků nad klíčovou úlohu médií v demokratické společnosti, a zejména digitálních médií. Tématy kolokvia budou: ochrana a podpora svobodných médií, ochrana novinářů či role médií a etické žurnalistiky v prosazování základních práv.

Zdroj: Komise

 

Evropská komise pořádá seminář k financování e-governmentu

Evropská komise 15.11. pořádá seminář, který má pomoci regionálním a místní orgánům veřejné správy provádět akční plán pro e-Government 2016-2020. na semináři budou prezentovány různé možnosti financování a bude probíhat diskuse o tom, jak sladit tyto investice s hlavními prioritami e-governmentu.

Zdroj: Komise

 

Přejít na diskusi