Komise 25. října 2016 představila balík 3 legislativních návrhů, který má změnit způsob, jakým jsou na jednotném trhu zdaňovány společnosti, a zavést dle Komise spravedlivější systém daně z příjmů právnických osob, který by podporoval růst.

Zástupci EU a Kanady 30. října 2016 podepsali komplexní hospodářskou a obchodní dohodu (CETA) a novou strategickou dohodu o partnerství, které prohloubí spolupráci v klíčových oblastech, jako jsou lidská práva, mezinárodní mír a bezpečnost, hospodářský a udržitelný rozvoj, spravedlnost, svoboda a bezpečnost.

Komise 26. 10. 2016 představila každoroční pracovní program. Jedná se o třetí program současné Komise, ale první, který byl připraven na základě Interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů.

Rozpočet EU každoročně představuje asi 1 % HDP celé Unie. Rozpočet musí vždy vycházet z víceletého finančního rámce a neměl by překročit zastropované částky. Komise návrh rozpočtu představila na konci června 2016 a Rada k němu přijala postoj v září 2016. Rozpočet by se v roce 2017 měl věnovat dvěma základním prioritám – podpora a oživení evropské ekonomiky a řešení bezpečnostních a humanitárních problémů v okolních zemích.

Komise 18. 10. 2016 představila svou první zprávu o pokroku dosaženém při provádění rámce partnerství se třetími zeměmi, který má za cíl zvýšit účinnost společného řízení migrace.

Rada 13. 10. 2016 přijala pravidla týkající se trestního řízení a stanovující nová pravidla pro poskytování právní pomoci, která Komise navrhla v roce 2013. Návrh směrnice 26. 10. 2016 podepsal předseda Rady a EP.

Komise 4. 10. 2016 přijala návrh na přezkum rozhodnutí o Europassu, což je soubor nástrojů a služeb, který mohou využívat občané a který má za cíl zlepšit transparentnost dovedností a kvalifikací v celé EU.

Na půdě Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) byla 6. října 2016 odsouhlasena dohoda o zavedení mechanismu na snižování emisí v letecké dopravě.